Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)
Giới thiệu sách mới    
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP)
  Tác giả : Lê Đức Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Nguyên Thảo
  Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
  Năm xuất bản : 2023
  Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
  Số trang : 140
  Ngày cập nhật : 28/08/2023
  Mã tài liệu : VL47465-47514
     

Thống kê đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Trong kinh tế và doanh nghiệp, thống kê có vai trò không thể thiếu trong quá trình ra quyết định. Thông qua việc thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu, thống kê cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá tình hình kinh tế, đo lường hiệu quả và dự báo xu hướng trong tương lai.
Trong kinh doanh, một doanh nhân thành công phải dựa vào thông tin thống kê để ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Thống kê giúp họ hiểu khách hàng, lập kế hoạch sản xuất, quản lý rủi ro và định giá sản phẩm. Ngoài ra, trong nghiên cứu kinh tế, phương pháp thống kê được sử dụng để thu thập, phân tích và kiểm tra các giả thuyết.
Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thống kê còn áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác như công nghiệp, thương mại, toán học, sinh học, tâm lý học và nhiều ngành nghề khác. Các số liệu thống kê cung cấp căn cứ chính xác để xác định xu hướng, đánh giá hiệu quả và đưa ra những quyết định thông minh.
Nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và dễ hiểu giúp người đọc dễ dàng hệ thống hóa các hoạt động của công tác thống kê trong thực tế, nhóm tác giả thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã tiến hành biên soạn sách “Nguyên lý thống kê (Lý thuyết và bài tập)” với nội dung chính gồm 6 chương như sau:
- Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thống kê kinh tế
- Chương 2: Điều tra chọn mẫu
- Chương 3: Trình bày dữ liệu thống kê
- Chương 4: Các mức độ của hiện tượng nghiên cứu
- Chương 5: Dãy số thời gian
- Chương 6: Chỉ số thống kê

       Kết cấu mỗi chương gồm: Đầu mỗi chương là mục tiêu của chương; tiếp đến là nội dung chính; cuối mỗi chương sẽ có sơ đồ tư duy giúp người học dễ dàng tóm tắt các nội dung kiến thức chính đã được đề cập trong chương; cuối cùng là bài tập và câu hỏi trắc nghiệm giúp người học thuận lợi và nhanh chóng hệ thống hóa các kiến thức cơ bản. 

 

Các tin khác:
 
               
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: Hội Cơ học Thủy khí
Tác giả: Dr. Anuj Kumar Goel
Tác giả: Lê Đức Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Nguyên Thảo
Tác giả: TS. Vương Thị Thùy Dương, PGS.TS. Trần Quang Phú, ThS. Võ Lê Duy Khánh, TS. Trần Thị Quỳnh Như, ThS. Nguyễn Nguyên Khang
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 316
Số lượt truy cập: 440052
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn