Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
Quyết định "về việc ban hành Nội quy thư viện Trường ĐHXD Miền Trung"
Tin tức - Thông báo    
Quyết định "về việc ban hành Nội quy thư viện Trường ĐHXD Miền Trung"
  [ 19/10/2016 , 15:43:3 PM ]

 

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
        Số: 587/QĐ-ĐHXDMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Phú Yên, ngày 19 tháng10 năm 2016
                                             QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-ĐHXDMT ngày 27/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho các quy định trước đây về Nội quy thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
 Điều 3. Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
 
-     Ban Giám hiệu;
-     Như Điều 3;
-     Lưu VT, QLĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
PGS.TS. Vũ Ngọc Anh
 
 
 
 
 
 
 
NỘI QUY THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung)
1. Giờ mở cửa
+ Sáng từ 7h00’ đến 11h30’
+ Chiều từ 13h30’ đến 17h00’
+ Thư viện phục vụ bạn đọc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ).
Thư viện mở cửa ngoài giờ theo quy định riêng trong những trường hợp đặc biệt.
2. Đối tượng phục vụ
Toàn thể người học (gọi chung là sinh viên); giảng viên, cán bộ viên chức của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được sử dụng các dịch vụ của Thư viện (gọi chung là sử dụng Thư viện) như: mượn tài liệu đọc tại chỗ, mượn tài liệu mang về nhà, sử dụng máy tính để tra cứu tài liệu,...
3. Nội quy Thư viện
3.1. Quy định chung
a. Xuất trình thẻ hợp lệ (thẻ hợp lệ bao gồm: thẻ sinh viên, thẻ học viên, thẻ viên chức)và nộp thẻ cho thủ thư khi vào Thư viện. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.
b. Giữ gìn trật tự, giữ gìn vệ sinh chung và đảm bảo an toàn trong Thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, không sử dụng điện thoại trong phòng đọc; không ăn uống, không vứt rác bừa bãi; không hút thuốc lá, không mang chất cháy nổ vào Thư viện.
c. Giữ gìn tài sản và tính mỹ quan trong thư viện.
d. Chỉ được phép sử dụng máy tính của Thư viện để tra cứu thông tin phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu; không tự ý cài đặt các chương trình, phần mềm vào máy tính của Thư viện; không được truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh.
3.2. Quy định mượn tài liệu
a. Tài liệu đọc tại chỗ: bạn đọc liên hệ thủ thư để được chỉ dẫn thủ tục mượn tài liệu. Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 02 cuốn sách, hoặc 02 tờ báo, hoặc 01 loại tạp chí. Đọc xong, bạn đọc phải để lại tài liệu đúng nơi quy định.
b. Tài liệu mượn về nhà: bạn đọc tự tra cứu tài liệu và liên hệ thủ thư để làm thủ tục mượn. Đối với bạn đọc là sinh viên, số lượng tài liệu được mượn tối đa là 04 cuốn cho mỗi lần mượn, thời hạn mượn 5 tháng. Đối với giảng viên, cán bộ viên chức, số lượng tài liệu được mượn tối đa là 06 cuốn cho mỗi lần mượn, thời hạn mượn 10 tháng. Nếu bạn đọc cần gia hạn (đối với tài liệu không có bạn đọc khác yêu cầu hoặc số lượng bản còn lại trong Thư viện được phép mượn về nhà), thời gian tối đa được phép gia hạn 30 ngày (kể cả ngày nghỉ). Bất kỳ tài liệu nào cũng có thể được thu về trước thời hạn theo kế hoạch đột xuất của Thư viện.
c. Bạn đọc cần kiểm tra kỹ tình trạng của tài liệu và báo cho thủ thư trước khi mang tài liệu ra khỏi Thư viện.
d. Bạn đọc phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận các tài liệu đã mượn của thư viện.
e. Những trường hợp cần liên hệ để thu hồi tài liệu, Thư viện sẽ gửi thông báo đến bạn đọc qua địa chỉ E-mail: ****@muce.edu.vn hoặc ****@cuc.edu.vn. Trong thời hạn 10 ngày sau khi nhận được yêu cầu thu hồi tài liệu, bạn đọc phải mang trả lại tài liệu đã mượn cho Thư viện.
Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý với các hình thức như: nhắc nhở, cảnh cáo; đình chỉ quyền sử dụng Thư viện có thời hạn hoặc bị truất quyền sử dụng vĩnh viễn; bồi thường thiệt hại; báo cáo Hiệu trưởng xử lý,…
4. Các nội dung xử lý vi phạm Nội quy Thư viện
4.1. Đối với những quy định chung trong mục 3.1
Nếu vi phạm, bạn đọc sẽ không được sử dụng Thư viện từ 7 đến 30 ngày tùy theo mức độ vi phạm và ý thức của bạn đọc. Nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị truất quyền sử dụng vĩnh viễn.
4.2.  Đối với việc mượn tài liệu trong mục 3.2
 a. Tài liệu mượn quá thời hạn quy định: Thư viện sẽ gửi thông báo thu hồi tài liệu qua email và bạn đọc phải nộp tiền phạt 1000đ/1cuốn/ngày. Nếu bạn đọc mượn sách quá thời hạn từ 10 ngày trở lên, Thư viện sẽ thống kê và gửi danh sách đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp hoặc báo cáo Hiệu trưởng xử lý (trừ điểm rèn luyện, không được dự thi kết thúc học phần, không được đăng ký các học phần của học kỳ tiếp theo,…).
b. Tài liệu bị hỏng, rách, bẩn, hoặc cắt xén trang: tuỳ từng trường hợp cụ thể, bạn đọc phải bồi thường chi phí cho việc tái tạo hoặc đền bù.
c. Tài tài liệu bị thất lạc hoặc mất:
+ Đối với tài liệu ngoại văn:Mức phạt tiền gấp 5 lần nguyên giá của tài liệu.
+ Đối với tài liệu quốc văn: Mức phạt tiền gấp 3 lần nguyên giá của tài liệu.
Ghi chú:
+ Nếu tài liệu không ghi giá tiền, tài liệu photo: (200đ/trang + chi phí đóng bìa) x 3.
+ Trong trường hợp đền nguyên bản gốc thì mỗi cuốn nộp thêm 5.000 đồng để làm kỹ thuật hồi cố tài liệu.
4.3. Đối với các tài sản khác
Tuỳ theo mức độ vi phạm, Thư viện sẽ vận dụng các nội dung bên trên hoặc báo cáo Hiệu trưởng xử lý.
 
--------------------------˜&™---------------------
 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: Hội Cơ học Thủy khí
Tác giả: Dr. Anuj Kumar Goel
Tác giả: Lê Đức Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Nguyên Thảo
Tác giả: TS. Vương Thị Thùy Dương, PGS.TS. Trần Quang Phú, ThS. Võ Lê Duy Khánh, TS. Trần Thị Quỳnh Như, ThS. Nguyễn Nguyên Khang
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 315
Số lượt truy cập: 440051
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn