Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
THÔNG BÁO SÁCH MỚI NĂM 2022
Giới thiệu sách mới    
THÔNG BÁO SÁCH MỚI NĂM 2022
  [ 28/02/2023 , 14:23:23 PM ]

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI NĂM 2022
TT
Mã số
Tên giáo trình
Tên
tác giả
Số trang
Nhà
XB
Năm XB
Số lượng
 Môn loại
1
VL46024-46073
Dầm sàn ứng lực trước căng sau - Thực hành thiết kế và thi công
ThS. Đặng Tỉnh (Chủ biên)
178
NXB Xây dựng
2018
50
K. Xây dựng
2
VL46074-46123
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318 – 14 của Hoa Kỳ
TS. Nguyễn Việt Hưng
165
NXB Xây dựng
2022
50
K. Xây dựng
3
VL46124-46173
Sàn bê tông ứng suất trước căng sau - Thiết kế và chí dẫn kỹ thuật
GS.TS. Nguyễn Tiến Chương (chủ biên)
178
NXB Xây dựng
2021
50
K. Xây dựng
4
VL46174-46223
Tính toán động đất và tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode
ThS. Đặng Tỉnh
171
NXB Xây dựng
2019
50
K. Xây dựng
5
VL46224-46273
Thiết kế kết cấu thép trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
PGS.TS Nguyễn Võ Thông, GS.TS Đoàn Định Kiến, GS.TS Phạm Văn Hội
228
NXB Xây dựng
2019
50
K. Xây dựng
6
VL46274-46323
Tính toán và thiết kế khung thép liên kết đàn hồi
TS. Vũ Quốc Anh
236
NXB Xây dựng
2013
50
K. Xây dựng
7
VL46324-46373
Thiết kế liên kết trong kết cấu thép (theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16)
TS. Trần Văn Phúc, ThS. Lê Hoàng Vũ
192
NXB Xây dựng
2021
50
K. Xây dựng
8
VL46374-46423
Thiết kế tổ chức thi công
Lê Văn Kiểm
200
NXB Xây dựng
2019
50
K. Xây dựng
9
VL46424-46473
Hướng dẫn thiết kế thi công chống thấm
Đặng Đình Minh
67
NXB Xây dựng
2018
50
K. Xây dựng
10
VL46474-46493
Thi công nhà cao tầng
Nguyễn Xuân Trọng
787
NXB Xây dựng
2021
20
K. Xây dựng
11
VL46494-46513
Quản lý dự án xây dựng - Giai đoạn thi công xây dựng công trình
TS.Bùi Ngọc Toàn
337
NXB Xây dựng
2020
20
K. Xây dựng
12
VL46514-46563
Giáo trình an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng
Phạm Đăng Khoa
236
NXB Xây dựng
2015
50
K. Xây dựng
13
VL46564-46583
Cẩm nang kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng - thiết kế, thi công và quản lý
GS.TS. Hồ Sĩ Minh
361
NXB Xây dựng
2018
20
K. Xây dựng
14
VL46584-46983
Giáo trình Cấu tạo kiến trúc công trình dân dụng
Võ Huy Dũng
146
NXB Xây dựng
2022
400
K. Kiến trúc
15
VL46984-46988
Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển
PGS.TS.Nguyễn Tố Lăng
203
NXB Xây dựng
2020
5
K. Kiến trúc
16
VL46989-47008
Quy hoạch xây dựng đơn vị ở
TS. Phạm Hùng Cường
222
NXB Xây dựng
2014
20
K. Kiến trúc
17
VL47009-47018
Thiết kế đô thị có minh họa
Kim Quảng Quan. Người dịch: Đặng Thái Hoàng
152
NXB Xây dựng
2018
10
K. Kiến trúc
18
VL47019-47023
Quy hoạch xây dựng đô thị với sự tham gia của cộng đồng
PGS.TS.Đỗ Hậu
122
NXB Xây dựng
2008
5
K. Kiến trúc
19
VL47024-47028
Quy hoạch xây dựng công trình ngầm đô thị
PGS.TS.Nguyễn Hồng Tiến
101
NXB Xây dựng
2012
5
K. Kiến trúc
20
VL47029-47033
Hệ thống giao thông thông minh trong đô thị
TS. Đinh Văn Hiệp
125
NXB Xây dựng
2017
5
K. Kiến trúc
21
VL47034-47038
Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị
Lê Thị Minh Phương
108
NXB Xây dựng
2018
5
K. Kiến trúc
22
VL47039-47053
Kiến trúc Nhiệt đới ẩm
PGS.TS.Hoàng Huy Thắng
276
NXB Xây dựng
2018
15
K. Kiến trúc
23
VL47054-47068
Hướng dẫn thiết kế công trình thể thao
PGS.TS.Nguyễn Quang Tuấn
116
NXB Xây dựng
2018
15
K. Kiến trúc
24
VL47069-47083
Ngôi nhà nơi trú ngụ của trái tim – Tâm lí học nhà ở và nội thất
Tomoda Hiromichi
281
NXB Xây dựng
2020
15
K. Kiến trúc
25
VL47084-47093
Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương tây
TS.KTS Nguyễn Quốc Thông
296
NXB Xây dựng
2013
10
K. Kiến trúc
26
VL47094-47096
Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán - Kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản ứng suất trước - Sử dụng Bê tông UHPC
Phạm Duy Hòa; Nguyễn Minh Hùng; Cù Việt Hưng; Khúc Đăng Tùng
102
NXB Xây dựng
2021
3
K. Cầu đường
27
VL47097-47146
Hệ thống chữa cháy công trình
Lê Đức Thường; Huỳnh Thị Lan Hương;…
106
NXB Xây dựng
2021
50
K.KTHTĐT
28
VL47147-47176
Máy bơm- công trình thu nước- trạm bơm cấp thoát nước
Ths. Lê Dung
339
NXB Xây dựng
2020
30
K.KTHTĐT
29
VL47177-47186
Lập trình Java cơ bản
Phạm Văn Trung; Phạm Văn Tho; Bùi Công Thành; Phạm Thị Minh Phương
168
NXB Xây dựng
2022
10
CNTT
30
VL47187-47191
Nghệ thuật bán hàng bậc cao
Zig Zig Lar
503
NXB Tổng hợp
2020
5
K. KT&QLXD
31
VL47192-47196
Marketing thực chiến - Từ chiến lược đến thực thi
John Westwood
270
Dân Trí
2020
5
K. KT&QLXD
32
VL47197-47199
Quy trình bán hàng chuyên nghiệp
Cory Bray, Hilmon Sorey
250
Lao Động
2020
3
K. KT&QLXD
33
VL47200-47204
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Andrea Driessen
330
Dân Trí
2019
5
K. KT&QLXD
34
VL47205-47207
Một đời thương thuyết
GS.Phan Văn Trường
330
NXB Trẻ
2021
3
K. KT&QLXD
35
VL47208-47209
Đô thị vị nhân sinh
Jan Gehl
263
NXB Xây dựng
2020
2
P.HTQT
36
VL47210-47211
Quản lý đô thị và quản trị thành phố thông minh
TS.Phạm Đi
491
NXB Chính trị quốc gia sự thật
2021
2
P.HTQT
37
VL47212-47213
Thành phố thông minh: nền tảng, nguyên lý và ứng dụng
Ngô Thành Nam (Biên dịch)
1275
Thái Hà Books
2019
2
P.HTQT
38
VL47214-47214
Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns and Frames for Buildings, 4th Edition
Roger P. Johnson with a contribution from Yong C. Wang
265
C.O.S. Printers Pte Ltd
2019
1
K. Xây dựng
39
VL47215-47215
BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers
Rafael Sacks, Charles Eastman, Ghang Lee, Paul Teicholz
659
John Wiley & Sons, Inc
2018
1
K. Xây dựng
40
VL47216-47216
The Construction Technology Handbook
Hugh Seaton
206
John Wiley & Sons, Inc
2021
1
K. Xây dựng
41
VL47217-47217
Soil Mechanics
A. Verruijt revised by S. van Baars
346
VSSD
2007
1
K. Xây dựng
42
VL47218-47218
Craig’s Soil Mechanics
Jonathan Knappett, R.F. Craig
639
CRC Press
2020
1
K. Xây dựng
43
VL47219-47220
Smart Cities For Dummies
Jonathan Reichental
369
John Wiley & Sons, Inc
2020
2
K. KTHTĐT
44
VL47221-47221
The sustainable Urban Development Reader
Edited by Stephen M. Wheeler and Timothy Beatly
612
Routledge
2014
1
K. KTHTĐT
45
VL47222-47222
101 Things I Learned in Architecture School
Mathew Frederick
210
The MIT Press
2007
1
K. Kiến trúc
46
VL47223-47223
Architecture: Form, Space, & Order (4th Edition)
Francis D.K. Ching
447
John Wiley & Sons, Inc
2015
1
K. Kiến trúc
47
VL47224-47224
Introduction to Architecture
Francis D.K. Ching & James F. Eckler
422
John Wiley & Sons, Inc
2013
1
K. Kiến trúc
48
VL47225-47225
Design Like You Give a Damn [2]: Building Change from the Ground Up
Edited by Architecture for Humanity
335
Abrams
2012
1
K. Kiến trúc
49
VL47226-47226
Foundations of Landscape Architecture: Integrating Form and Space Using the Language of Site Design
Noman K. Booth
372
John Wiley & Sons, Inc
2012
1
K. Kiến trúc
50
VL47227-47227
A guide to the Project management Body of Knowledge – 7th Edition
Global Standard
274
Project Management Institute, Inc.
2021
1
 
51
VL47228-47228
Risk management in Engineering and Construction
Edited by Stephen O. Ogunlana and Prasanta Kumar Dey
458
Routledge
2020
1
K. Xây dựng
52
VL47229-47230
Bridge Design, Assessment and Monitoring
Edited by Airong Chen, Dan M. Frangopol and Xin Ruan
123
Routledge
2018
2
K. Cầu đường
53
VL47231-47234
Urban Planning for Dummies
Jordan Yin
340
John Wiley & Sons, Inc
2012
4
K. KTHTĐT
54
VL47235-47236
Performance-Based Optimization of Structures Theory and Applications 
Qing Quan Liang
260
CRC Press
2005
2
K. Xây dựng
55
VL47237-47242
English for International Tourism- Intermediate Student’s book (DVD-Rom)
Peter Strutt
128
Pearson Education Limited
2021
6
 
56
VL47243-47243
Sustainable urban planning
Robert Riddell
335
Blackwell Publishing
2007
1
 
57
VL47244-47244
Database systems: The complete book - PNIE
Garcia-Molina, Ullman, Widom
1133
Pearson Education Limited
2014
1
 
58
VL47245-47245
Programming: Principles anpractice using C++
Bjarne Stroustrup
1274
Addison Wesley
2014
1
 
59
VL47246-47246
Structured Computer Organization - 6e IE
Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin
775
Pearson Education Limited
2013
1
 
60
VL47247-47247
Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support, Global Edition
Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban
831
Pearson Education Limited
2021
1
 
61
VL47248-47248
Landscape Graphics
Grant W. Reid
208
Crown Publishing Group
2002
1
 
62
VL47249-47249
Planning in Postmodern Times
Philip Allmendinger
280
Routledge
2001
1
 
63
VL47250-47250
Transport Planning
David Banister
317
Taylor & Francis
2002
1
 
64
VL47251-47251
Operating systems : Internals and design principles
William Stallings
704
Pearson Education Limited
2018
1
 
65
VL47252-47252
Fundamentals of database systems
Ramez Elmasri, Shamkan B. Navathe
1272
Pearson Education Limited
2017
1
 
66
VL47253-47253
Introduction to Algorithms
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein
1292
The MIT Press
2009
1
 
67
VL47254-47254
Security in computing
Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies
910
Pearson Education Limited
2018
1
 
68
VL47255-47255
Network Security Essentials:Applications and Standards
William Stallings
461
Pearson Education Limited
2017
1
 
69
VL47256-47256
Artificial Intelligence: A modern approach
Stuart Russell, Peter Norvig
1166
Pearson Education Limited
2022
1
 
70
VL47257-47257
The elements of statistical learning: Data mininginference, and prediction
Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman
745
Springer
2017
1
 
71
VL47258-47258
Algorithms
Robert Sedgewick, Kevin Wayne
955
Addison Wesley
2011
1
 
72
VL47259-47259
Computer Organization and Architecture
William Stallings
857
Pearson Education Limited
2016
1
 
73
VL47260-47260
Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide
Bill Phillips, Chris Stewart, Kristin Marsicano
695
Big Nerd Ranch
2018
1
 
74
VL47261-47261
Pattern Recognition and Machine Learning
Christopher M. Bishop
738
Springer
2009
1
 
75
VL47262-47262
Design of Prestressed Concrete to Eurocode 2
Raymond Ian Gilbert, Neil Colin Mickleborough, Gianluca Ranzi
665
CRC Press
2017
1
 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: Hội Cơ học Thủy khí
Tác giả: Dr. Anuj Kumar Goel
Tác giả: Lê Đức Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Nguyên Thảo
Tác giả: TS. Vương Thị Thùy Dương, PGS.TS. Trần Quang Phú, ThS. Võ Lê Duy Khánh, TS. Trần Thị Quỳnh Như, ThS. Nguyễn Nguyên Khang
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 322
Số lượt truy cập: 440058
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn