Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
Xem nhóm tin Tin tức - Thông báo
Tin tức - Thông báo    
Thông báo sách mới năm 2022 [ngày 27/04/2022 , 15:49:37 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 [ngày 08/05/2020 , 7:46:56 AM ]


NỘI QUY THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) [ngày 01/03/2017 , 14:40:52 PM ]


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 5 [ngày 30/12/2016 , 15:58:4 PM ]


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 4 [ngày 30/12/2016 , 15:56:24 PM ]


Các bài đã đăng:

  1. THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 3 [ 12/12/2016 , 10:8:34 AM ]
  2. THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 2 [ 12/12/2016 , 10:5:50 AM ]
  3. THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 1 [ 12/12/2016 , 9:51:3 AM ]
  4. Quyết định "về việc ban hành Nội quy thư viện Trường ĐHXD Miền Trung" [ 19/10/2016 , 15:43:3 PM ]
  5. THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BỔ SUNG TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH [ 16/09/2015 , 14:38:25 PM ]
  6. THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6/2015( ĐỢT 4) [ 25/06/2015 , 11:7:44 AM ]
  7. Thư cảm ơn nhân Ngày hội sách [ 26/05/2015 , 9:23:54 AM ]
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 22
Số lượt truy cập: 264262
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn