Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
Danh sách sinh viên nợ sách khóa C14 Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế xây dựng
Tin tức - Thông báo    
Danh sách sinh viên nợ sách khóa C14 Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế xây dựng
  [ 23/08/2017 , 14:7:1 PM ]

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ SÁCH KHOÁ C14
TT
Mã sinh viên
Họ
Tên
Ngày sinh
Lớp
Mã sách
Tên sách
Ngày mượn
Hạn trả
1
C10A020055
Nguyễn Văn
Ý
13/05/1992
C10KT
VL12329
Giáo trình lý thuyết thống kê (Bậc Cao đẳng)
05/04/2011
19/06/2011
2
14CQ3403010003
Lê Thị Mỹ
Duyên
27/04/1996
C14KT
VL18627
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
12/01/2017
11/06/2017
3
14CQ3403010003
Lê Thị Mỹ
Duyên
27/04/1996
C14KT
VL11906
Phân tích kinh tế doanh nghiệp
12/01/2017
11/06/2017
4
14CQ3403010005
Phạm Thị Thu
Hiền
16/11/1996
C14KT
VL18616
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
10/01/2017
09/06/2017
5
14CQ3403010012
Nguyễn Thị
Minh
10/07/1996
C14KT
VL18587
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
06/01/2017
05/06/2017
6
14CQ3403010036
Lê Thị Diễm
My
06/03/1995
C14KT
VL18593
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
05/01/2017
04/06/2017
7
14CQ3403010014
Phạm Thị Thúy
Nga
12/10/1996
C14KT
VL18620
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
12/01/2017
11/06/2017
8
14CQ3403010015
Trần Thị Ngũ
Nghĩa
20/02/1996
C14KT
VN13259
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho SV Đại học và Cao đẳng)
20/08/2015
17/01/2016
9
14CQ3403010015
Trần Thị Ngũ
Nghĩa
20/02/1996
C14KT
VL17425
Giáo trình tài chính Doanh nghiệp (Trường Cao đẳng Xây dựng số 3- Dùng cho Sinh viên Cao đẳng Kế toán)
12/11/2015
10/04/2016
10
14CQ3403010046
Trần Thị
Thảo
09/09/1995
C14KT
VL18601
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
04/01/2017
03/06/2017
11
14CQ3403010023
Nguyễn Thị Thu
Tiến
19/07/1996
C14KT
VL18610
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
12/01/2017
11/06/2017
12
14CQ3403010025
Phạm Thị
Trâm
10/09/1996
C14KT
VL18585
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
06/01/2017
05/06/2017
13
14CQ3403010027
Đỗ Bích
Trân
20/08/1995
C14KT
VL18590
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
06/01/2017
05/06/2017
14
14CQ3403010032
Phạm Thị Bích
Vân
21/01/1996
C14KT
VL18608
Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Bậc Cao đẳng)
13/01/2017
12/06/2017

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 144005
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn