Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
THÔNG BÁO “V/v mượn và trả sách tại thư viện”
Tin tức - Thông báo    
THÔNG BÁO “V/v mượn và trả sách tại thư viện”
  [ 31/08/2016 , 16:8:40 PM ]

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                             
                                                                         Phú Yên, ngày  23  tháng 8  năm 2016
 
THÔNG BÁO
“V/v mượn và trả sách tại thư viện”
Để thuận tiện trong công tác quản lý sách tại thư viện và phục vụ tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy năm học 2016-2017, thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo quy trình mượn và trả sách như sau:
      1. Đối với việc mượn sách: tất cả học sinh, sinh viên đang học tập tại trường có thể mượn sách tại thư viện Khu A hoặc thư viện Khu B.

 
       2. Đối với việc trả sách:
        - Học kỳ 1, năm học 2016-2017: sinh viên các khóa D12X, D13X, D14X, D15X mượn sách tại thư viện Khu A hoặc thư viện Khu B vui lòng trả sách tại thư viện Khu B.
       - Sinh viên thuộc các khóa và ngành còn lại của trường vui lòng trả sách tại nơi được mượn.
          Thư viện Trường Đại học Xây dựng Miền Trung trân trọng thông báo đến quý bạn đọc./.
 
Nơi nhận:                                                                 TM. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
- Đăng trên trang thông tin thư viện trường;                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Niêm yết bản tin;                                                                                                                      
- Lưu: Quản lý Đào tạo.                                                                     Phạm Ngọc Tiến
 
                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                                                                    

 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 148489
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn