Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BỔ SUNG TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH
Tin tức - Thông báo    
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BỔ SUNG TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH
  [ 16/09/2015 , 14:38:25 PM ]

   TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              PHÒNG QL ĐÀO TẠO                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  Phú Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2015 


THÔNG BÁO

V/v mua bổ sung tài liệu, giáo trình

 

 

 

Để tổng hợp nhu cầu bổ sung tài liệu phục vụ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường
Trung tâm Thông tin Thư viện kính đề nghị các phòng, khoa, bộ môn đề xuất nhu cầu mua giáo trình, tài liệu tham khảo cần thiết phù hợp với chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình (có mẫu kèm theo) và gửi về Trung tâm thông tin thư viện trước ngày 30/9/2015 để thư viện có cơ sở trình Ban giám hiệu bổ sung tài liệu trong năm học 2015 - 2016.
            Trung tâm Thông tin Thư viện xin trân trọng gửi tới Quý thầy cô Danh mục sách mới đang phát hành của Nhà xuất bản Xây dựng, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật để Quý thầy cô tham khảo.
Địa chỉ email: trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!
 

                                                                                      PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                                                                                              PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ

                                                                                             Ths. Nguyễn Vân Trạm

 

 

 

my wife cheated reasons married men cheat reasons wives cheat on husbands
what makes husbands cheat boomasontennis.com my wife cheated on me now what
how many guys cheat meet to cheat reasons wives cheat on husbands

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 280121
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn