Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
Xem nhóm tin Giới thiệu sách mới
Giới thiệu sách mới    
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 07/2024 [ngày 15/07/2024 , 16:50:57 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI NĂM 2023 [ngày 28/02/2023 , 15:36:18 PM ]


THÔNG BÁO SÁCH MỚI NĂM 2022 [ngày 28/02/2023 , 14:23:23 PM ]

Giới thiệu sách mới năm 2022 - tháng 3


 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: Hội Cơ học Thủy khí
Tác giả: Dr. Anuj Kumar Goel
Tác giả: Lê Đức Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Nguyên Thảo
Tác giả: TS. Vương Thị Thùy Dương, PGS.TS. Trần Quang Phú, ThS. Võ Lê Duy Khánh, TS. Trần Thị Quỳnh Như, ThS. Nguyễn Nguyên Khang
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 74
Số lượt truy cập: 467891
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn