Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
Danh sách sinh viên nợ sách Cao đẳng các khóa trước khóa
Tin tức - Thông báo    
Danh sách sinh viên nợ sách Cao đẳng các khóa trước khóa
  [ 23/08/2017 , 14:12:13 PM ]

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ SÁCH KHOÁ TRƯỚC
TT
Mã sinh viên
Họ
Tên
Ngày sinh
Lớp
Mã sách
Tên sách
Ngày mượn
Hạn trả
 
Xây dưng
1
12CQ5101020225
Lê Quốc
Việt
05/02/1994
C12X4
VN4413
Trắc địa đại cương (Bậc Đại học )
10/01/2014
10/04/2014
2
12CQ5101020225
Lê Quốc
Việt
05/02/1994
C12X4
VL20051
Kết câu bê tông cốt thép: Phần nhà cửa (Giáo trình dùng cho Sinh viên ngành Xây dựng )
10/01/2014
10/04/2014
 
Kế toán
3
C10A020055
Nguyễn Văn
Ý
13/05/1992
C10KT
VL12329
Giáo trình lý thuyết thống kê (Bậc Cao đẳng)
05/04/2011
19/06/2011

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 144004
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn