Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 1
Tin tức - Thông báo    
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 1
  [ 12/12/2016 , 9:51:3 AM ]

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 1
TTC
Mã số
Tên giáo trình
Tên
tác giả
Số trang
Nhà
XB
Năm XB
Số lượng
 Đơn giá
 Thành tiền
 Môn loại
 Ghi chú
1
VL38520-38539
Định giá sản phẩm xây dựng
Ths. Phạm Thị Trang
116
Xây dựng
2016
20
        68,000
     1,360,000
K. Kinh tế
 
2
VL38540-38559
Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng
PGS. TS. Đinh Đăng Quang (chủ biên), Ths. Tô Thị Hương Quỳnh
306
Xây dựng
2016
20
      148,000
     2,960,000
K. Kinh tế
 
3
VL38560-38579
Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng
TS. Lê Anh Dũng, TS. Bùi Mạnh Hùng
168
Xây dựng
2015
20
        85,000
     1,700,000
K. Kinh tế
 
4
VL38580-38589
Kinh tế đầu tư xây dựng
GS. TSKH. Nguyễn Văn Chọn
563
Xây dựng
2015
10
      191,000
     1,910,000
K. Kinh tế
 
5
VL38590-38609
Mô hình hoá và phân tích kết cấu cầu với Midas/Civil (Tập 2)
Ngô Đăng Quang (chủ biên), Trần Ngọc Linh,…
237
Xây dựng
2016
20
        88,000
     1,760,000
K.CĐ
 
6
VL38610-38629
Phân tích kết cấu cầu dây văng theo các giai đoạn bằng chương trình Midas 2006
GS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Ths. Nguyễn Hữu Hưng
169
Xây dựng
2011
20
        56,000
     1,120,000
K.CĐ
 
7
VL38630-38679
Thiết kế mố trụ móng cầu: theo 22TCN 272-05
TS Phạm Văn Thoan (chủ biên), Ths. Nguyễn Quý Thành, …
542
Xây dựng
2015
50
      256,000
  12,800,000
K.CĐ
 
8
VL38680-38699
Tính toán cầu đúc hẫng trên phần mềm Midas
GS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Ths. Nguyễn Hữu Hưng
132
Xây dựng
2010
20
        42,000
        840,000
K.CĐ
 
9
VL38700-38749
Tính toán thiết kế công trình ngầm
Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt
367
Xây dựng
2013
50
      126,000
     6,300,000
K.CĐ
 
10
VL38750-38774
Các bảng tính toán thủy lực
Ths. Nguyễn Thị Hồng
122
Xây dựng
2014
25
        49,000
     1,225,000
K.HTĐT
 
11
VL38775-38799
Công nghệ xử lý nước thải đô thị
André LAMOUCHE, biên dịch: TS. Tạ Thành Liêm
309
Xây dựng
2013
25
      107,000
     2,675,000
K.HTĐT
 
12
VL38800-38804
Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản
PGS.TS. Trần Đức Hạ (chủ biên), PGS.TS. Ứng Quốc Dũng,…
257
Xây dựng
2015
5
        93,000
        465,000
K.HTĐT
 
13
VL38805-38814
Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp
PGS.TS. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng
359
Xây dựng
2010
10
      115,000
     1,150,000
K.HTĐT
 
14
VL38815-38824
Giáo trình mô phỏng mạng lưới cấp nước bằng phần mềm Epanet
PGS.TS. Dương Thanh Lượng
201
Xây dựng
2015
10
        75,000
        750,000
K.HTĐT
 
15
VL38825-38834
Giáo trình mô phỏng mạng lưới thoát nước bằng SWMM
PGS.TS. Dương Thanh Lượng
272
Xây dựng
2010
10
        86,000
        860,000
K.HTĐT
 
16
VL38835-38839
Giáo trình quản lý chất lượng môi trường
PGS. TS. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà
374
Xây dựng
2016
5
      135,000
        675,000
K.HTĐT
 
17
VL38840-38844
Giáo trình quản lý chất thải nguy hại
GS.TS. Lâm Minh Triết, TS.
Lê Thanh Hải
283
Xây dựng
2015
5
      103,000
        515,000
K.HTĐT
 
18
VL38845-38851
Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn
PGS.TS. Nguyễn Văn Phước
373
Xây dựng
2014
7
      128,000
        896,000
K.HTĐT
 
19
VL38852-38861
Giáo trình tua bin thủy lực
Trường ĐH Thuỷ Lợi
219
Xây dựng
2009
10
        60,000
        600,000
K.HTĐT
 
20
VL38862-38871
Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Phước
297
Xây dựng
2015
10
      106,000
     1,060,000
K.HTĐT
 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 14
Số lượt truy cập: 200375
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn