Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1/2015( ĐỢT 2 )
Giới thiệu sách mới    
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1/2015( ĐỢT 2 )
  [ 23/01/2015 , 11:9:4 AM ]

DANH MỤC SÁCH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG
TT
Mã số
Tên giáo trình
Tên
tác giả
Số trang
Nhà
XB
Năm XB
Số lượng
1
VL34666-34675
Định giá bất động sản
TS. Bùi Mạnh Hùng -ĐHKTHN
132
Xây dựng
2013
10
2
VL34676-34680
Kỹ thuật viết và thuyết trình
PGS.TS.KTS Nguyễn Tố Lăng
109
Xây dựng
2013
5
3
VL34681-34685
Môi giới và kinh doanh bất động sản
TS. Bùi Mạnh Hùng -ĐHKTHN
150
Xây dựng
2013
5
4
VL34686-34705
Nghiệp vụ định giá xây dựng
TS. Bùi Mạnh Hùng, Hồ Bạch Ngọc - ĐHKTHN
470
Xây dựng
2014
20
5
VL34706-34725
Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư
TS. Bùi Mạnh Hùng, Cao Văn Bản - ĐHKTHN
145
Xây dựng
2013
20
6
VL34726-34745
Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
TS. Bùi Mạnh Hùng -ĐHKTHN
153
Xây dựng
2014
20
7
VL34746-34755
Quản lý các nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng công trình
TS. Bùi Mạnh Hùng - Bùi Ngọc Toàn - ĐHKT
242
Xây dựng
2012
10
8
VL34756-34775
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Đỗ Đình Đức - Bùi Mạnh Hùng-ĐHKTHN
295
Xây dựng
2013
20
9
VL34776-34785
Quản lý dự án xây dựng
Đinh tuấn Hải - ĐHKTHN
355
Xây dựng
2013
10
10
VL34786-34795
Thị trường bất động sản
TS. Bùi Mạnh Hùng
172
Xây dựng
2012
10
11
VL34796-34815
Giáo trình Quản lý Dự án 
PGS.TS.Từ Quang Phương
326
ĐHKTQD
2014
20
12
VL34816-34845
Phương pháp định lượng và công cụ tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng
Đỗ Thị Xuân Lan
223
ĐHQG.
TP.HCM
2014
30

 

all wife cheat I cheated on my husband wife cheated
when is it too late for an abortion early pregnancy termination options how to end pregnancy
free std clinics in atlanta infectious diseases what is gonorrhea symptoms
how could my husband cheated on me my husband thinks i cheated how to tell my husband i cheated
i had a dream i cheated on my boyfriend i think my boyfriend cheated i want to cheat on my boyfriend
i had a dream i cheated on my boyfriend i think my boyfriend cheated i want to cheat on my boyfriend
i had a dream i cheated on my boyfriend site i want to cheat on my boyfriend
what makes husbands cheat link my wife cheated on me now what

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 209492
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn