Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
Xem tất cả các tin
Tin tức - Thông báo  
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 [ 08/05/2020 , 7:46:56 AM ]  


NỘI QUY THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) [ 01/03/2017 , 14:40:52 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 5 [ 30/12/2016 , 15:58:4 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 4 [ 30/12/2016 , 15:56:24 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 3 [ 12/12/2016 , 10:8:34 AM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 2 [ 12/12/2016 , 10:5:50 AM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 1 [ 12/12/2016 , 9:51:3 AM ]  


Quyết định "về việc ban hành Nội quy thư viện Trường ĐHXD Miền Trung" [ 19/10/2016 , 15:43:3 PM ]  


THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BỔ SUNG TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH [ 16/09/2015 , 14:38:25 PM ]  

 TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL ĐÀO TẠO                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Phú Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2015
  
THÔNG BÁO
  V/v mua bổ sung tài liệu, giáo trình
Để tổng hợp nhu cầu bổ sung tài liệu phục vụ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường
Trung tâm Thông tin Thư viện kính đề nghị các phòng, khoa, bộ môn đề xuất nhu cầu mua giáo trình, tài liệu tham khảo cần thiết phù hợp với chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình (có mẫu kèm theo) và gửi về Trung tâm thông tin thư viện trước ngày 30/9/2015 để thư viện có cơ sở trình Ban giám hiệu bổ sung tài liệu trong năm học 2015 - 2016.
            Trung tâm Thông tin Thư viện xin trân trọng gửi tới Quý thầy cô Danh mục sách mới đang phát hành của Nhà xuất bản Xây dựng, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật để Quý thầy cô tham khảo.
Địa chỉ email: trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!
 
                                                                                      PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
                                                                                              PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
                                                                                             Ths. Nguyễn Vân Trạm
how could my husband cheated on me open how to tell my husband i cheated
i had a dream i cheated on my boyfriend i think my boyfriend cheated i want to cheat on my boyfriend

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6/2015( ĐỢT 4) [ 25/06/2015 , 11:7:44 AM ]  

when is it too late for an abortion early pregnancy termination options how to end pregnancy
when is it too late for an abortion early pregnancy termination options how to end pregnancy
when is it too late for an abortion early pregnancy termination options how to end pregnancy
home abortion remedies problems during pregnancy pregnancy stages
home abortion remedies problems during pregnancy pregnancy stages
home abortion remedies cheap abortion clinics in chicago pregnancy stages
reason women cheat riaservicesblog.net husband watches wife cheat
facts about hiv and aids read world aids day
husband cheated on me read why most women cheat
picture of std go chlamydia symptoms for women
how could my husband cheated on me my husband thinks i cheated how to tell my husband i cheated
i had a dream i cheated on my boyfriend slokell.com i want to cheat on my boyfriend
what makes a husband cheat thesailersweb.com cheaters
how many guys cheat black women white men reasons wives cheat on husbands
how many guys cheat meet to cheat reasons wives cheat on husbands

 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 234310
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn