Chuyên ngành:    
Tên sách:
Nhập đầy đủ tên sách hoặc từ khóa cho tên sách có dấu tiếng Việt đầy đủ bằng bảng mã Unicode.  
       
Xem tất cả các tin
Tin tức - Thông báo  
Thông báo sách mới năm 2022 [ 27/04/2022 , 15:49:37 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 [ 08/05/2020 , 7:46:56 AM ]  


NỘI QUY THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) [ 01/03/2017 , 14:40:52 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 5 [ 30/12/2016 , 15:58:4 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 4 [ 30/12/2016 , 15:56:24 PM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 3 [ 12/12/2016 , 10:8:34 AM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 2 [ 12/12/2016 , 10:5:50 AM ]  


THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2016 ĐỢT 1 [ 12/12/2016 , 9:51:3 AM ]  


Quyết định "về việc ban hành Nội quy thư viện Trường ĐHXD Miền Trung" [ 19/10/2016 , 15:43:3 PM ]  


THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BỔ SUNG TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH [ 16/09/2015 , 14:38:25 PM ]  

 TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG QL ĐÀO TẠO                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Phú Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2015
  
THÔNG BÁO
  V/v mua bổ sung tài liệu, giáo trình
Để tổng hợp nhu cầu bổ sung tài liệu phục vụ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường
Trung tâm Thông tin Thư viện kính đề nghị các phòng, khoa, bộ môn đề xuất nhu cầu mua giáo trình, tài liệu tham khảo cần thiết phù hợp với chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình (có mẫu kèm theo) và gửi về Trung tâm thông tin thư viện trước ngày 30/9/2015 để thư viện có cơ sở trình Ban giám hiệu bổ sung tài liệu trong năm học 2015 - 2016.
            Trung tâm Thông tin Thư viện xin trân trọng gửi tới Quý thầy cô Danh mục sách mới đang phát hành của Nhà xuất bản Xây dựng, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật để Quý thầy cô tham khảo.
Địa chỉ email: trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!
 
                                                                                      PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
                                                                                              PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
                                                                                             Ths. Nguyễn Vân Trạm
how could my husband cheated on me open how to tell my husband i cheated
i had a dream i cheated on my boyfriend i think my boyfriend cheated i want to cheat on my boyfriend

 
 
THÔNG BÁO MỚI
DANH MỤC SÁCH MỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Lãnh
Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Nguyễn Trâm
Tác giả: TS. Trần Tuấn Minh.
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượng đang online: 26
Số lượt truy cập: 284311
Copyright by Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn